Kilpailijoiden on laskuosuudella käytettävä CE-hyväksyttyä kypärää. Kilpailijan on huolehdittava siitä, että hän ei omalla laskullaan vaaranna muiden kilpailijoiden turvallisuutta eikä tahallisesti häiritse heidän suoritustaan. Keskuksessa on kilpailun aikana muita laskettelijoita ja järjestäjä ei voi taata, että ulkopuolisia ei liiku rata-alueella.

Kilpailijoiden tulee itse huolehtia, että heillä on tarpeelliseksi katsomansa vakuutusturva mahdollisen tapaturman varalta.